Gand menighet > Påmeldinger > MIDTi 11
Søk
Påmelding til MIDTi 11 - Lysvåken
Her kan dere melde barnet på til LysVåken. De gule feltene må fylles ut.
Fornavn:
Mellomnavn:

Etternavn:
f.dato: (dd.mm.åååå)
Adresse:

Postnr:
Poststed:
Mobil:
E-post:
Skriv inn E-post på nytt:
Kommentarer:
Vi trenger å vite navn på foresatt som er kontaktperson for barnet.
Dersom det er noe annet vi trenger å vite for å kunne tilrettelegge for barnet kan dere skrive det her eller kontakte oss på mail: mh542@kirken.no.

På noen tiltak vil det bli aktuelt å utfordre noen foresatte til å bidra med enkle oppgaver, dette vil dere i så fall få spørsmål om pr. epost.

Noen ganger er det hensiktsmessig å dele ut deltagerliste med deltagernes navn. Dersom dere ikke ønsker at barnets navn skal stå på en slik liste kan du skrive det her.

Vi tar ofte bilder på samlingene for å vise i løpet av samlingen, noen ganger ønsker vi å bruke disse på nyhetsbrev, hjemmeside ol. uten å skrive navn. Gi melding her dersom du ikke ønsker at slike bilder skal offentliggjøres.

Velg gruppe her

Copyright 2020 Gand menighet   |     |     Xhtml 1.0  CSS 2.0